από thk thk στις 2018-06-25 00:50 1 σχόλια , τελευταίο στις 2018-06-27 10:59 από mari@pi
wait..Voting.. bad good
Edsger W. Dijkstra - Wikipedia
σύνδεσμος
από mari@pi mari@pi στις 2018-06-27 10:59
Dijkstra's algorithm is an algorithm for finding the shortest paths between nodes in a graph, which may represent, for example, road networks.