από tt39 tt39 στις 2009-04-02 09:35
wait..Voting.. bad good
Νταξει, είναι μαλακία, αλλά γέλασα πάρα πολύ. Και ήταν δύσκολο γιατί σήμερα ήθελα να απρεγήσω και δεν μ'αφήσανε οι μαλάκες και ως εκ τούτου έχω τα νευράκια μου, πάλι.